Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Fosforförluster från rasthagar för höns – metod för riskbedömning samt åtgärdsförslag

Produktionssystem med utevistelse för värphöns blir allt vanligare. I ett projekt finansierat av Stiftelsen lantbruks­forskning undersöktes rasthagar för utehöns. Målet var att ta fram en metod för att relativt enkelt kunna bedöma risken för fosforförluster och identifiera möjliga åtgärder där det behövs. På kursen berättar vi om kunskapsläget idag, metoden, möjliga åtgärder och diskuterar tillsammans.

Kursen kommer att genomföras online via Skype den 24 september klockan 10.00-12.00

Besvara formuläret nedan för att anmäla dig till kursen.

Hämta programmet som pdf. Pdf, 304 kB.

Har du frågor kontakta: Johan Malgeryd, johan.malgeryd@jordbruksverket.se

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.