Greppa logotyp

Din stallgödsel är värdefull, Praktiska råd nr 5

Här får du hjälp med hur du kan värdera din stallgödsel och hur du använder verktyget Stallgödselkalkylen på vår hemsida www.greppa.nu. Du hittar förklaringar till vad som ingår i kalkylprogrammet och hur de olika faktorerna påverkar värdet på din stallgödsel.

År: 2012
Författare:: Hans Nilsson, Pernilla Kvarmo

Senast uppdaterad: 09 november 2018