Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kväveoptimering för bättre lönsamhet och lägre lustgasutsläpp i spannmålsodling

Hur kan vi minska lustgasutsläppen i fält? Hur påverkar olika gödslingsstrategier, givor och väder processerna i marken? Vilka praktiska åtgärder ska vi satsa på för att minska på lustgasförlusterna? Kursen är obligatorisk för rådgivare som ska testa den nya gruppaktiviteten ”Kväveoptimering för lägre klimatutsläpp”. Den riktar sig även till växtodlingsrådgivare och klimatrådgivare som vill fördjupa sig inom området lustgas från mark.

När: 31 mars 10.00 - 14.30

Var: Online

Anmäl dig senast den 30 mars kl. 12.00 i formuläret nedan. Efter sista anmälningsdag får du en möteslänk skickad till din e-post.​

Innehåll

I den här kursen tittar vi på hur kväveoptimering kan minska på lustgasutsläpp från marken vid spannmålsodling. Vi går igenom hur olika gödslingsstrategier, givor och väder påverkar processerna i marken samt ta upp riskminering och praktiska åtgärder för att minska på utsläppen.

Kursen lämpar sig för dig som är växtodlingsrådgivare och vill fördjupa dig inom området kvävegödslingsstrategi och lustgas från mark. Den lämpar sig för dig som utför någon av rådgivningarna Precisionsodling, Kvävestrategi, Klimatkollen eller Mullhalt och bördighet i Greppa Näringen

Kursen är obligatorisk för de rådgivare som ska testa den nya gruppaktiviteten kring ”Kväveoptimering för lägre klimatutsläpp” under växtsäsongen 2022.

I gruppaktiviteterna kommer rådgivare tillsammans med lantbrukare under fältsäsong följa fält med nollruta för att diskutera gödslingsstrategier och givor för att minska på kväveutsläppen från marken. Gruppen träffas 3-4 gånger på ett år. Vill du läsa utkastet till rådgivningen ”Kväveoptimering för lägre klimatutsläpp” så hittar du det här: Beskrivning av rådgivningen. Pdf, 312 kB.

Vill du lämna anbud på att testa gruppaktiviteten, senast den 18 mars? Länk till Tend Sign


 

Kursprogram

Tid

Programpunkt

Föreläsare

10.00 - 10.15

Inledning

Anna Hagerberg och Emelie Andersson

Jordbruksverket

10.15 - 10.40

Jordbrukets klimatpåverkan

Maria Berglund

Hushållningssällskapet

10:40 - 11:00

Paus


11:00 - 11:30

Vad orsakar lustgasutsläpp från marken?

Magdalena Wallman

RISE

11:30 - 12:00

Hur kan vi minska på lustgasutsläppen med hjälp av kväveoptimering?

Magdalena Wallman

RISE

12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 13:30

Riskminering och gödslingsstrategier

Gunilla Frostgård

Jordbruksverket

13:30 - 14:00

Praktiska åtgärder för att minska på utsläppen

Johan Kullsand

Hushållningssällskapet

14:00 - 14:30

Frågestund och Diskussion


Den här kursen och gruppaktiviteterna har tagits fram i samarbete mellan Greppa Näringen och Jordbruksverkets projekt inom målområdet Energi och klimat. Kommande nya kurser för lantbrukare liksom denna fortbildning finansieras genom förlängning av Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi inom EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020.

Har du frågor

Kontakta Emelie Andersson på e-post emelie.andersson@jordbruksverket.se eller ring 073-401 52 98 om du har frågor om kursen eller anmälan.