Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Har du räknat - mjölkgården

Åtgärder som är bra för miljön är också ofta bra för gårdens ekonomi, det handlar till stor del om att hushålla med sina resurser och vara så effektiv som möjligt i sin produktion. Denna broschyr lyfter fram 6 åtgärder på mjölkgården som utöver att vara bra för miljön och klimatet också kan vara bra för din plånbok. Dessa åtgärder är: sänkt inkalvningsålder, myllning av stallgödsel, analys av stallgödsel, förkylning av mjölken, ökad grovfoderandel samt förbättrat betesutnyttjande.

År: 2012
Författare:: Maria Fermvik

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021