Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker

I den här rapporten finns resultatet av en inventering av ängs- och betesmarker redovisade. Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av betesdjur samt att utveckla metoder för att beräkna betestryck i naturbetesmarker, och utifrån fördjupade kunskaper om naturbetesmarkernas avkastning och betets nä-ringsinnehåll komma med rekommendationer för hur man kan beräkna lämpligt antal djur/ha för olika djurkategorier i olika typer av naturbetesmar-ker.

År: 2018
Författare:: Eva Spörndly och Anders Glimskär

Senast uppdaterad: 17 november 2020