Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering VERA grundkurs 2023

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma. Om du vill ha respons i någon fråga eller hjälp med programmet hör av dig till vera@jordbruksverket.se eller ring på 036-156480.

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 6 = mycket nöjd
Hela kursen
2. Vad tyckte du om att göra kursen helt på distans?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Mycket dåligt 2 3 4 5 6 Mycket bra
Kurs på distans
3. Vad tyckte du om presentationen och frågorna för de olika delarna på kursen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket dåligt 2 3 4 5 6 Mycket bra Vet inte
Del 1 växtnäringsbalans

Del 2 Stallgödselberäkningar

Del 3 Gödslingsplan och utlakningsberäkning

4. Saknade du något?
4. Saknade du något?
Tack för att du har svarat på frågorna!