Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Enkät om ERFA-kurs om Grovfoderodling

Vi funderar runt en kurs om grovfoderodling som en erfarenhetsutbyteskurs. För att vi ska kunna planera kursen behöver vi få din hjälp. Svara gärna på frågorna nedan, det tar inte särskilt lång stund.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.