Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering SKYPE på ERFA-kurs grovfoder - odling och utfodring av idisslare

Deltog via skype på kurs som hölls i Alvesta, 26 November 2019

För att kunna förbättra kursen vill vi gärna att du svarar på frågorna i denna enkät! Dina svar är anonyma.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.