Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utvärdering av Grundkurs för energirådgivare

8-21 september 2020 via Skype

1. Hur nöjd är du med kursen totalt sett? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
2. Vad tyckte du om kursens olika delar? * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 = mycket missnöjd 2 3 4 5 = mycket nöjd
Tillfälle 1: Emelie Karlsson, Jordbruksverket och Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån: Introduktion, grundläggande el- och energikunskap samt ekonomi

Tillfälle 2: Max Jamieson, HIR Skåne Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån: Elmotorer, ventilation, stallbyggnader och belysning

Tillfälle 3: Nils Helmersson, HIR Skåne Christer Johansson, Jordbruksverket: Energianvändning på grisgårdar, sparsam körning samt torkning

Tillfälle 4: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån: Energianvändning på mjölkgårdar samt andra produktionsinriktningar