Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kartläggning av jordbrukets energianvändning

Studien visar hur mycket energi som används inom jordbruket och föreslår även åtgärder för att minska användningen av energi. Dessutom ingår en utblick mot framtiden om det svenska jordbrukets utveckling. Studien är begränsad till att omfatta användningen av drivmedel och el vid fältarbeten och inomgårdsarbeten samt energi till uppvärmning.

År: 2010
Författare:: Andras Baky m fl.

Senast uppdaterad: 12 november 2018