Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag – har åtgärderna gett effekt?

I denna rapport finns slutsatser om olika åtgärders potentiella effekt för att minska näringsläckaget. Resultaten ger underlag för uppföljning av effekter från olika miljöstödsåtgärder inom jordbruket, uppföljning av rådgivning inom Greppa Näringen samt uppföljning av miljömålet Ingen övergödning.

År: 2012
Författare:: Jens Fölster m f.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022