Greppa logotyp

Lantmäteriets arkiv

Lantmäteriets arkiv är här ett virtuellt arkiv som innefattar både de kommunala lantmäterimyndigheternas och Lantmäteriets förrättningsarkiv.

År: 2018
Upphovsman:: Lantmäteriet

Senast uppdaterad: 15 maj 2020