Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Lantmäteriets arkiv

Lantmäteriets arkiv är här ett virtuellt arkiv som innefattar både de kommunala lantmäterimyndigheternas och Lantmäteriets förrättningsarkiv.

År: 2018
Upphovsman:: Lantmäteriet

Senast uppdaterad: 15 maj 2020