Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Mer än bara energi - miljö- och samhällsnyttor med energigrödor

Genom att placera, utforma och sköta odlingar av fleråriga energigrödor på rätt sätt kan odlingarna bidra med ett flertal olika miljönyttor. Dels riktade miljötjänster som t ex vegetationsfilter för vattenrening, omhändertagande av slam, läplantering eller skyddszoner. Dels miljötjänster av mer generell natur, exempelvis biologisk mångfald, ökad kolinbindning och markbördighet, kadmiumavlastning och förbättrad jaktpotential.

År: 2014
Författare:: Lena Niemi Hjulfors och Karin Hjerpe

Senast uppdaterad: 09 november 2018