Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Minska utsläpp av växthusgaser från stallgödsel

Du kan begränsa utsläppen av växthusgaser genom god planering vid spridning och lagring av stallgödsel. Strategin för gödselhanteringen bestämmer du vid skrivbordet på vintern, till exempel spridningstidpunkter, grödor och givor.

År: 2014
Författare:: Lena Rodhe

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022