Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

I denna rapport hittar du en redovisning från ett delprojekt i pilotprojektet Greppa Fosforn. Här har man identifierat ett antal riskfaktorer för fosforförluster i de tre pilotområdena och tagit fram förslag på åtgärder.

År: 2013
Författare:: Katarina Kyllmar m fl.

Senast uppdaterad: 17 november 2020