Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Tvåstegsdiken - ett steg i rätt riktning

Rapporten är en sammanställning av litteratur, egna beräkningar och analyser gällande så kallade tvåstegsdiken (two-stage ditch). Syftet med sammanställningen är att visa tvåstegsdikenas möjlighet att bidra med flera viktiga funktioner i jordbrukslandskapet.

År: 2013
Författare:: Per Lindmark m fl.

Senast uppdaterad: 17 november 2020