Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Vallmanagement – ett sätt att förbättra vallproduktionen

Examensarbete där syftet var att ta fram en modell som lantbrukare och rådgivare kan använda sig av för att identifiera och prioritera strategiska beslut i vallodlingen utifrån uppsatta mål.

År: 2012
Författare:: Cecilia Nilsson

Senast uppdaterad: 09 november 2018