Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Våtmarksfonden - En kunskapsbank och inspirationskälla för våtmarksanläggare

Våtmarksfonden sprider kunskap om våtmarker och stödjer åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker för fåglar, samt främjar utbildning och forskning om våtmarkernas roll och värde.

År: 2018
Upphovsman:: Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och LRF

Senast uppdaterad: 05 juli 2021