Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Vattenkarta på VISS webbplats

På VISS (Vatteninformationssystem Sverige) hittar du bland annat Vattenkartan, ett verktyg som innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer samt kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

År: 2018
Upphovsman:: Vattenmyndigheterna

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018