Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark – erfarenheter från tre avrinningsområden i Västmanland, Östergötland och Halland

Den här rapporten redovisar erfarenheter från tre avrinningsområden i Västmanland, Östergötland och Halland. Den diskuterar även riskbedömning, åtgärder mot fosforförluster, resultat från mätningar och övrig datainsamling, rådgivning och andra styrmedel samt kontakter och dialog med lantbrukare och myndigheter.

År: 2015
Författare:: Johan Malgeryd m fl.

Senast uppdaterad: 17 november 2020