Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Faktablad om biogödsel

Här finns flera faktablad samlade, dessa handlar om: hur biogödsel fungerar, växtnäringseffekt av biogödsel, mikronäringsämnen i biogödsel, bördighetseffekt av biogödsel. Det finns dessutom faktablad som tar upp: kvalitetsarbete minskar risken för oönskade ämnen, reducering av lukt, parasiter och ogräs vid rötning, spridningsteknik för biogödsel samt regelverk som styr användningen av biogödsel.

År: 2014
Författare:: Jens Blomquist, Sara B Nilsson, Magnus Melin, Anette Bramstorp

Senast uppdaterad: 18 januari 2023