Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Gröda mellan grödorna – samlad kunskap om fånggrödor

Denna kunskapssammanställning handlar om odling av fånggrödor, som är en av de viktigaste åtgärderna för att minska kväveläckaget från jordbruksmark. Syftet med denna sammanställning är att få ett underlag för hur fånggrödor kan nyttjas effektivt i våra odlingssystem. Den kan också vara ett underlag vid utformning av villkor för miljöersättning för odling av fånggrödor.

År: 2012
Författare:: Helena Aronsson m fl.

Senast uppdaterad: 09 november 2018