Greppa logotyp

Jordart och växtnäringstillstånd i åkermark i Sverige

På denna sida finner du resultat från b.la. rapporter om växtnäringstillstånd i åkermarker. På drygt 13 000 platser har prover tagits och analyserats. Med dessa analyser har en ny jordartskarta tagits fram. Resultaten syftar till att förbättra underlaget för att till exempel utvärdera effekterna av olika miljöersättningar och miljöåtgärder.

År: 2018
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 07 november 2018