Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Jordart och växtnäringstillstånd i åkermark i Sverige

Sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering.

År: 2015
Upphovsman:: Faruk Djodjic, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vatten och miljö: Rapport 2015:11.

Senast uppdaterad: 04 november 2020