Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Optimerad kvävegödsling i stärkelsepotatis – analys av riktvärden vid mätning av nitrathalt i bladskaft

Denna studie har undersökt ekonomiskt optimal kvävegödsling i stärkelsepotatis. Syftet var att hitta lämpliga riktvärden för nitrathalten i bladskaft hos stärkelsepotatis vid olika tidpunkter under odlingssäsongen så att precisionen i gödslingen kan ökas, kväveläckaget minskas och odlingsekonomin förbättras.

År: 2013
Författare:: Carl-Åke Danielsson och Martin Gillheimer

Senast uppdaterad: 07 november 2018