Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Radhackning från sådd till skörd i lantbruksgrödor

Denna skrift presenterar de senaste årens försök med radhackning i traditionella lantbruksgrödor och den erfarenhet som kommit fram hos lantbrukare och rådgivare. Skriften anger vilka förutsättningar och utrustning som behövs, samt hur och när radhackning ska ske.

År: 2012
Författare:: Per Ståhl

Senast uppdaterad: 08 april 2019