Greppa logotyp

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Syftet med rapporten är att ge underlag för planering av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården. Dessa rekommendationer bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser.

År: 2018
Författare:: Katarina Börling m fl.

Senast uppdaterad: 08 april 2019