Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Sortprovning 2020 - vallgräs och vallbaljväxter Norra Sverige

Växtodlingen i norra Sverige domineras av slåtter- och betesvallar. Klimatet ställer speciella krav på växtmaterialet; vinterhärdighet, konkurrensförmåga och resistens mot skadegörare är viktiga egenskaper för sorternas avkastningspotential. Den officiella sortprovningen i norra Sverige undersöker sorternas avkastningsförmåga, återväxt och uthållighet i jämförelse med väl kända mätarsorter.

År: 2021
Författare:: Boel Sandström och Malin Barrlund

Senast uppdaterad: 21 juni 2023