Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Belysning i stallbyggnader

Studie om hur energieffektiva ljuskällor och armaturer kan användas i djurstallar. Hur uppfattar produktionsdjur (häst, ko, gris och fjäderfä) ljusstyrka, ljusflöde, spektralfördelning och färgtemperatur? Detta kan användas som underlag för val av ljuskälla och lämplig placering av armatur.

År: 2013
Författare:: Torsten Hörndahl m fl.

Senast uppdaterad: 09 november 2018