Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Ventilation i djurstallar

Handbok i energieffektivisering Del 5, Ventilation i djurstallar. Vägledning för att minska energianvändningen och att skapa ett stallklimat som tillfredsställer djurens och människornas behov.

År: 2013
Författare:: Anders Ehrlemark

Senast uppdaterad: 13 februari 2020