Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark -möjligheter och hinder i praktiken

Greppa Fosforn startades 2006 som ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark i praktiken. I den här rapporten redovisas genomförda aktiviteter, resultat och slutsatser för perioden 2006-2009.

År: 2010
Författare:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 april 2019