Greppa logotyp

Gödsla och kalka efter markkartan med PrecisionWizard

PrecisionWizard (Pwiz) är ett gratisprogram som hjälper dig att räkna om data från t.ex. en markkartering till en styrfil som kan användas för varierad tilldelning i terminaler som kan läsa s.k. shapefiler (bl.a. John Deere, AgLeader, Trimble, FarmSiteMate och dessutom Yara N-Sensor.

Senast uppdaterad: 08 april 2019