Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Praktisk handbok för skyddszonsanläggare

Denna skrift riktar sig i första hand till lantbrukare. Här ges tips och råd om anläggning och skötsel av en skyddszon, vilken nytta skyddszonen gör och vilka krav och regler som gäller för att få miljöersättning för skyddszonen. Skriften tar upp både ”vanliga” skyddszoner som ligger längs ett vattendrag och anpassade skyddszoner som ligger ute på fältet.

År: 2010
Redaktör:: Sara Almqvist, LRF Konsult

Senast uppdaterad: 08 april 2019