Greppa logotyp

Praktiska råd nr 23 Strukturkalkning – bra för både mark och miljö

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen
på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande
odlingsjord. Den förbättrar jordens närings- och vattenhållande förmåga
och gör att jorden blir mer lättarbetad och torkar upp snabbare. Med
en bra markstruktur minskar dessutom risken för fosforförluster till
vattendragen. 

År: 2015
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 april 2019