Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Praktiska råd nr 24 Fånga fosforn

Fosfor orsakar övergödning av Östersjön, sjöar och vattendrag.
Det leder till algblomning, döda bottnar och illaluktande badvatten.
I den här praktiska skriften sammanfattar vi fem viktiga åtgärder för
att minska fosforläckaget från jordbruksmark.

År: 2016
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 april 2019