Greppa logotyp

Praktiska råd nr 24 Fånga fosforn

Fosfor orsakar övergödning av Östersjön, sjöar och vattendrag.
Det leder till algblomning, döda bottnar och illaluktande badvatten.
I den här praktiska skriften sammanfattar vi fem viktiga åtgärder för
att minska fosforläckaget från jordbruksmark.

År: 2016
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 april 2019