Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Praktiska råd nr 25 Fånga fosforn med en fosfordamm

En fosfordamm är ett bra sätt att fånga fosfor som är på väg med
vattnet från åkermarken ut mot sjöar och vattendrag. Dessutom
blir dammen ett trevligt inslag på gården. Djur och växter som
gillar vatten kommer att trivas runt dammen.

År: 2017
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 23 mars 2022