Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Praktiska råd nr 26 Bra hagar för både hästen och miljön

Du kan minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom att
sköta dina hästhagar på ett bra sätt. När du tar bort gödselhögar
och överblivet foder minskar du risken för fosforläckage. Mockning
och rotationsbete minskar också spridningen av inälvsparasiter.

År: 2017
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 08 april 2019