Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap

Diken är ett viktigt inslag i jordbrukslandskapet. Deras huvuduppgift är att leda bort överskottsvatten från åkermark för att få en fungerande dränering, men de utgör även en viktig miljö för växter och djur som behöver öppet vatten. Denna broschyr förklarar varför diken finns, varför du behöver underhålla dem och hur du ska göra det på bästa sätt.

År: 2018
Redaktör:: Tilla Larsson

Senast uppdaterad: 08 april 2019