Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus

Denna skrift är en sammanställning av tänkbara åtgärder inom jordbruket för att minska utsläppen av kväve, fosfor och växtskyddsmedel till vatten. Syftet är att den ska underlätta myndigheternas arbete med att ta fram åtgärdsprogram och samtidigt vara en inspirationskälla när man diskuterar åtgärder kring
den lokala vattenförekomsten.

År: 2018
Författare:: Johan Malgeryd m.fl.

Senast uppdaterad: 09 april 2019