Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön

Baltic Sea Action Plan (BSAP) beslutades 2007 inom HELCOM av
Östersjöländernas regeringar. Beslutet innebär för Sveriges del att
belastningen av växtnäringsämnen till Egentliga Östersjön, Öresund och
Kattegatt årligen ska minska med 20 800 ton kväve respektive 290 ton fosfor. De åtgärder som föreslagits för att minska fosforläckaget från de svenska åkermarkerna varierar och är främst inriktade mot åtgärder att minska läckage och binda fosfor i marken. I slutet av rapporten presenteras kortfattat åtgärder som är inriktade mot att skörda biomassa och andra metoder att hämta upp fosfor som kommit ut i ekosystemet samt åtgärder att binda fosfor i sedimentet.

År: 2011
Författare:: Gunnar Karltorp

Senast uppdaterad: 09 april 2019