Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar

Fält med lerjordar har nästan alltid dräneringsledningar och läcker
betydande mängder fosfor med en stor variation både rumsligt inom fältet och över tiden. Det är därför en utmananing att beräkna effekten av olika ansträngningar att minska detta läckage. I rapporten redogörs resultaten från olika försöksrutor och experimentytor.

År: 2017
Författare:: Barbro Ulén m.fl.

Senast uppdaterad: 09 april 2019