Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Praktiska råd nr 27 Gödsla rätt med fosfor

Fosfor är ett viktigt näringsämne som även kan orsaka övergödning.
Gödsla vid rätt tidpunkt och anpassa gödslingen efter markens fosforhalt och grödornas behov. Då får du bäst effekt av gödslingen samtidigt som risken för förluster minskar.

År: 2018
Upphovsman:: Greppa Näringen

Senast uppdaterad: 09 april 2019