Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Diffust bekämpningsmedelsläckage -
kunskapssammanställning

Bekämpningsmedelsrester hittas i vatten. I ett flertal svenska och danska
undersökningar har man hittat pesticider i både yt, grund- och dricksvatten. Pesticidrester kan innebära en negativ påverkan på dricksvattenkvaliteten och på vattnets ekosystem.

Senast uppdaterad: 13 februari 2020