Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Rotogräs - råd i praktiken

Rotogräs är ett ökande problem hos många ekologiska lantbrukare och det finns många besvärliga arter. I detta Råd i praktiken behandlas kvickrot, åkertistel, åkermolke, gråbo, hästhov, krusskräppa och maskros. Både förebyggande åtgärder och bekämpning tas upp.

År: 2011
Upphovsman:: Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 13 februari 2020