Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Att förebygga växtskyddsproblem

"Att förebygga växtskyddsproblem – en viktig del i integrerat växtskydd” ger tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd. Läs hur friskt utsäde, rätt såtidpunkt, sortval och växtföljd samt naturliga fiender hjälper till att förebygga problem. Även hur spridning hindras och hur reducerad jordbearbetning påverkar växtskydd och ogräs tas upp i skriften. Alla större jordbruksgrödor är med samt alla typer av skadegörare i fält.

År: 2019
Redaktör:: Mellqvist, Eva

Senast uppdaterad: 13 februari 2020