Greppa logotyp

Våtmarksguiden

Här hittar du kunskap och inspiration som rör våtmarker, det kan gälla allt från anläggning, skötsel och mervärden. Det finns information både om dagvattenreningsvåtmarker i urbana miljöer och våtmarker för mångfald och rening i odlingslandskapet.

År: 2015
Upphovsman:: WRS, Hushållningssällskapet och Bild & Kultur

Senast uppdaterad: 05 juli 2021