Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Våtmarksguiden

Här hittar du kunskap och inspiration som rör våtmarker, det kan gälla allt från anläggning, skötsel och mervärden. Det finns information både om dagvattenreningsvåtmarker i urbana miljöer och våtmarker för mångfald och rening i odlingslandskapet.

År: 2015
Upphovsman:: WRS, Hushållningssällskapet och Bild & Kultur

Senast uppdaterad: 05 juli 2021