Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Åkermark som kolsänka: En utvärdering av miljö- och kostnadseffekter av att inkludera gräsvall för biogas i spannmålsrika växtföljder

Under 2014-2016 har tre forskare vid Miljö och Energisystem, Lunds Tekniska Högskola, arbetat med projektet vid namn Hållbarhet för vall som biogasgröda – klimat, markanvändning och ekonomi. I projektet har ett antal aspekter på produktion av biogasvall på åkermark studerats. Det övergripande syftet med denna studie har varit att ta fram fakta som ökar förståelsen för det breda perspektiv som krävs för beslut kring långsiktigt hållbar åkermarksanvändning.

År: 2016
Författare:: Lovisa Björnsson, Thomas Prade & Mikael Lantz

Senast uppdaterad: 16 november 2022