Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Swedish farm-scale biogas production-substrates and operating parameters

Biogasproduktion från lantbrukets restprodukter tillför tre viktiga värden till samhället, produktion av fossilfri och lokal energi, minskning av växthusgaser och förbättrat växtnäringsvärde i den biogödsel som bildas i biogasprocessen. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på att öka gasproduktionen för att effektivisera gasutbytet men den lantbruksbaserade biogasproduktionens hela värdekedja beaktas sällan. I denna avhandling har målet varit att identifiera hur totaleffektiviteten kan förbättras för dessa biogasanläggningar.

År: 2018
Författare:: Karin Ahlberg Eliasson

Senast uppdaterad: 16 november 2022