Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen

Denna rapport om foderproduktion skall utgöra en kunskapsgrund för kriterieförslag för mjölk-, kött- och äggproduktion. Rapporten syftar till att identifiera kritiska punkter i foderproduktionens livscykel med avseende på produkternas klimatpåverkan. Utifrån denna analys ska kriterier för en klimatcertifiering av foderproduktion (växtodling) föreslås. Utgångspunkten är främst publicerade livscykelanalyser (LCA) av produkterna, kompletterad med annan relevant forskning och kunskapsunderlag.

År: 2009
Författare:: Christel Cederberg

Senast uppdaterad: 26 februari 2020