Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utsläpp av växthusgaser i mjölkproduktionen

Denna rapport om mjölkproduktion skall utgöra en kunskapsgrund för kriterieförslag för klimatcertifierad mjölkproduktion. Utgångspunkten är främst publicerade livscykelanalyser (LCA) av mjölkprodukter, kompletterad med annan relevant forskning och kunskapsunderlag.

År: 2009
Författare:: Christel Cederberg och Maria Berglund

Senast uppdaterad: 26 februari 2020