Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Utsläpp av växthusgaser vid produktion av kycklingkött

Denna rapport syftar till att identifiera kritiska punkter i kycklingprodukters livscykel med avseende på produktens klimatpåverkan. Utifrån denna analys ska kriterier för en klimatcertifiering på produktnivå föreslås. Utgångspunkten är främst publicerade livscykelanalyser (LCA) av produkterna, kompletterad med annan relevant forskning och kunskapsunderlag.

År: 2009
Författare:: Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg

Senast uppdaterad: 26 februari 2020